Perheterapia ja muut palvelut Huittisissa

Perheterapia

Perheterapian keskeisenä lähtökohtana on systeemisyys eli se, että yksilö on aina osa vuorovaikutuksellista kokonaisuutta. Perheessä jokainen jäsen vaikuttaa koko systeemiin. Perheterapiassa tavataan yleensä useampia perheenjäseniä tai koko perhettä. Terapian tavoitteena on löytää asioille uudenlaisia merkityksiä, korjata perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja sanoa ääneen asioita joista on vaiettu pitkään - ehkä jo useiden sukupolvien ajan.

Perheterapian tavoitteista sovitaan yhdessä perheen kanssa. Tapaamisia on yleensä 3-4 viikon välein. Työskentelyn alussa tai kriisitilanteissa tapaamisia voi olla useamminkin. Joskus on perusteltua tavata perhettä kotikäynneillä, esimerkiksi jos perheessä on pieniä lapsia. Isojen perheiden kanssa on suositeltavaa, että terapeutteja olisi kaksi. Mikäli yhdellä tai useammalla perheen lapsella on vakavia psyykkisiä oireita, olisi toivottavaa että toinen terapeuteista olisi erikoistunut lasten kanssa työskentelyyn.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöllistä apua voi hakea esim. masennus-, ahdistus-, stressi- tai uupumusoireisiin. Joskus muutama käynti riittää, mutta toisinaan tilanne on niin hankala, että lisäksi on syytä kääntyä lääkärin puoleen mahdollisen lääkityksen tai pidempikestoisen terapian tarpeen arvioimiseksi.
Terapiaprosessin aikana pyritään kartoittamaan asiakkaan tilanne ja pohtimaan yhdessä, miten käynneistä saataisiin maksimaalinen hyöty.

Kustannuksiin voi hakea tukea esim. KELA:lta, joka tukee työkyvyn ylläpitämiseen tai palauttamiseen tähtäävää kuntouttavaa psykoterapiaa.

Pääasiallisena tavoitteena on usein asiakkaan psyykkisen kärsimyksen lieventäminen ja elämänlaadun parantaminen. Usein työskentelyn aikana käydään läpi asiakkaan elämänhistoriaa. Varhaisten kiintymyssuhteiden tutkiminen on tärkeätä, koska tuolloin luodaan pohja myöhemmille ihmissuhteille. Merkityksellistä on myös tunteiden tunnistaminen, sanoittaminen ja muu ilmaisu. Prosessin aikana työstetään mennyttä, nykyistä ja tulevaa.

EMDR

Nopeutetun informaation prosessointimalli EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on psykologi, fil.tri Francine Shapiron kehittämä ja se on tullut Suomeen vuonna 1994. Menetelmää käytetään psyykkisten traumojen hoidossa.

Luotettavaa lisätietoa aiheesta löytyy esim. Traumaterapiakeskuksen sivuilta. Käytän EMDR -menetelmää vain osana muuta hoitoa.

Vastaanottoni palvelee Huittisissa Huittisten, Sastamalan ja Kokemäen seudun asukkaita.

  • perheterapia ( KELA -pätevyys )
  • EMDR
  • erokriisit
  • uskottomuuskriisit
  • parisuhdeväkivalta
  • päihde- ja muut riippuvuusongelmat
  • yksilöterapia ( KELA -pätevyys )

Anne Maria Kinnunen
Myllykuja 2
32700 Huittinen

Puhelin:
040 - 579 5541

Sähköposti:
anne-kinnunen@suomi24.fi